Цени на насипни брикети
18000 лева
-
тон с ДДС
Цени на пакетирани брикети
20000 лева
-
тон с ДДС
Цени за частни абонати за
периода 01.07.2019-30.06.2020г.
69.56 лв.
-
MWh без ДДС
Цени за бизнес абонати
за периода 01.07.2019-30.06.2020г.
69.56 лв.
-
MWh без ДДС